Kontakt

chez oskar
hohlstrasse 485
8048 zürich
info@chezoskar.ch
tel: 044 521 00 77
montag - freitag 07 - 15 uhr

© 2019 | CHEZ OSKAR | ZÜRICH
044 521 00 77 | info@chezoskar.ch

  • Chez Oskar - Bowls & Sandwiches
  • Chez Oskar - Bowls & Sandwiches
  • Chez Oskar - Bowls & Sandwiches